Ugrás a fő tartalomra

1149 Budapest, Várna utca 23.


06-70-502-3058

Széchenyi 2020

Intézményeink adatai


Bláthy iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum

Az iskolát 1967-ben alapították, fő profilja alapítása óta a szakképzés, az 1990-es évektől informatikai szakirányban, ágazatban. A BMSZC Bláthy nappali tagozaton a 9-13. évfolyamokon az informatika ágazatba tartozó, szakképesítést és érettségit is adó technikumi képzéseket folytat. Az elmúlt években rendszeresen indítottunk és jelenleg is indítunk a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon osztályokat, ahol a tanulók heti 18 nyelvóra keretében sajátíthatják el az angol nyelvet. Intézményünkben jelenleg informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5-0612-12-02) vagy szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus (5-0613-12-03) szakképesítést és érettségi vizsgát is szerezhetnek. A felnőtt munkavállaló érdeklődők számára, munkaidejükhöz alkalmazkodó esti rendszerű informatikai technikumi képzéseket is indítunk. Az intézménynek otthont adó iskolaépület 1987-ben épült, jelenleg 10 számítógépteremben közel 200 számítógépes munkaállomás áll a diákok rendelkezésére. A géptermek közül három CISCO hálózati akadémiai, egy pedig Arduino szakköri és oktató terem, az ehhez szükséges eszközparkkal és szoftverállománnyal felszerelve. Az intézményben jelenleg 600-650 tanulót illetve képzésben részt vevőt oktat mintegy 50 képzett pedagógus és informatikai szakember.

A Bolyai iskolánk logója jelenik megBMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium

A Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium patinás épülete több, mint 135 éves fennállásra tekinthet vissza a XIII. kerületi Váci út 21. szám alatt. Az intézmény hosszú évtizedek óta a fővárosi közoktatás és szakképzés szolgálatában áll. Jelenleg elektronika, valamint informatika ágazaton tanul itt több, mint 550 diák nappali és esti tagozaton, a kollégium pedig mintegy 60 tanulónak ad otthont. 2017 óta már második alkalommal viseli az iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, mely kifejezi a Bolyai nevelőtestületének elkötelezettségét a pedagógiai eredményesség, a jó gyakorlatok és az innovációk iránt. Az országos hírű szakmai képzés mellett (melyet számos versenyeredmény igazol) az Ipar 4.0 stratégia zászlóvivőjeként, a technikumi képzés átalakításának motorjaként ismert a közvélemény számára a Bolyai Technikum. Az iskolában színes, tartalmas és változatos diákélet zajlik. A tradíciók ápolása és a világ iránti nyitottság együtt adják a bolyais hétköznapok pilléreit.

 • Telefon

  +36-1-320-8235

 • Weboldal

 • Cím

  1134 Budapest Váci út 21.

Egressy iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum kiváló helyi adottságokkal rendelkező zuglói iskola. A három épületszárnyban tanulók létszáma meghaladja az 500 főt. A gyakorlatorientált oktatás 19 osztályteremben, 10 szaktanteremben, 3 gyakorlati és mérőlaborban, 10 informatika teremben, valamint egy kézi forgácsoló tanműhelyben zajlik. Az iskolába jelentkező diákok 5 éves technikusi képzés keretében az Elektronika és elektrotechnika ágazatban Elektronikai technikusi végzettséggel, az Informatika és távközlés ágazatban Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikusi vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő végzettséggel, a Sport ágazatban Fitness-wellness instruktori vagy Sportedző (testépítő-fitness)-sportszervező végzettséggel zárják tanulmányaikat. A piacképes szakma és egy használható idegen nyelvtudás megszerzését követően diákjaink munkát vállalhatnak, vagy tanulmányaikat a sikeres felvételi vizsgát követően felsőfokú intézményekben folytathatják. Angol két tanítási nyelvű osztály csak az Informatika és távközlés ágazatban indul. Az ide bekerülő diákok nyelvi előkészítő évfolyammal kezdenek, amelyet az 5 éves technikusi képzés követ. Technikusi végzettségükkel együtt kétnyelvű bizonyítványt és C1 komplex felsőfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. A Magyar Futball Akadémia utánpótlás osztály 4 éves gimnáziumi képzésben működik. Ide profi futballisták nyerhetnek felvételt. A választható Honvéd kadét programunk népszerű a diákok körében, jó tanulmányi eredmény esetén ösztöndíjat kapnak. A Honvédelmi alapismeretek tantárgyból érettségi vizsgát is tehetnek, és ebben az irányban is tovább tanulhatnak. Örökös ÖKO iskolaként a fenntarthatóság és környezettudatosság központi szerepet kap a nevelésben.

 • Telefon

  +36-70-502-1268

 • Weboldal

 • Cím

  1149 Budapest, Egressy út 71.

Neumann iskolónk logója jelenitődik megBMSZC Neumann János Informatikai Technikum

Mit tanítunk? • A központi írásbeli felvételi vizsgán eredményesen szereplő, az informatika vagy annak valamelyik része iránt érdeklődő diákok kerülnek be a 9. évfolyamra. • Az informatika ágazatban k iemelt szerepet kap a szakmai tárgyak oktatásában a szoftverfejlesztői ismeretek, hálózati és web-alkalmazások • Nyelvi előkészítő tagozaton az első tanévben kiemelt óraszámban tanítjuk az angol nyelvet és az informatikát. Ezt követi 5 év informatika ágazati oktatás. • Nyelvi előkészítőn már az első évben is az angol mellett második idegennyelvet is tanítunk. • Mozgássérültek számára speciális, szakszerű mozgásnevelést, tanulási problémákkal küzdők számára szakszerű fejlesztő korrepetálást, egyén ifejlesztést biztosítunk. • Mindegyik képzési formánkban – az elért felvételi eredmény alapján – fogadunk sajátos nevelési igényű tanulókat. Milyen bizonyítványt adunk? • A képzést 13. év végén technikusi oklevél és érettségi bizonyítvány zárja. • Okleveles technikusképzés zajlik az Óbudai Egyetemmel közös alapokon a technikus osztályainkban. • Közép vagy emelt szintű érettségire készítjük fel diákjainkat magyar, matematika, történelem tantárgyakból, valamint angol vagy német nyelvből. Igény szerint fizika, testnevelés stb. is választható érettségi tárgyként. • Külön hangsúlyt fektetünk a tanulók érdeklődését felkeltő és egyben a továbbtanulást és munkavállalást elősegítő területek megismertetésére, például a gazdasági ismeretek, weblap-szerkesztés, webprogramozás, multimédia és hálózatok témaköreire. Hol, milyen felszereléssel tanítunk? • Iskolánk Zuglóban, az Örs vezér terétől pár percre, könnyen megközelíthető helyen található, a H8-as HÉV vonalán. • Tantermeink között 14 számítógépterem internetes eléréssel, teljes iskolai lefedettségű wifi, tornaterem, sportudvar, konditerem, szaktantermek, 4 belső udvar, könyvtár, diákklub, konyha, ebédlő, büfé segíti az oktatást, teszi otthonossá az iskolát. • interaktív tábla, E-Learninig rendszer, projektorok, CISCO és egyéb hálózati eszközök, saját szerverpark segítik a tanulást.

 • Telefon

  +36 70 502 1256

 • Weboldal

 • Cím

  1144 Budapest, Kerepesi út 124.

Pataky iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum

A Budapesti Műszaki SzC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum 60 éve képez szakembereket a híradástechnika, az elektronika, valamint a 90-es évek közepétől az informatika területére. Szakmai képzésünk – a távközlésen át a számítógép hálózatokig – széles műszaki alapozással készíti fel a diákokat a korszerű, speciális ismeretek elsajátítására. Az egyre dinamikusabban fejlődő és globalizálódó távközlési és informatikai iparágon belül iskolánk kiemelten foglalkozik a telekommunikációs, valamint a gyorsan változó hálózati ismertek átadásával. A jelentkezők választhatnak a normál technikumi vagy az emelt szintű angol nyelvi oktatást is kínáló osztályok között. A 12. évfolyam végén elkezdik az érettségit, amit a 13. év végén a szakmai vizsgával zárnak. Ennek során a szakmajegyzékben szereplő infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus vagy informatikai rendszer –és alkalmazásüzemeltető technikus végzettséget szereznek. Az ipari szereplőkkel ápolt hagyományosan kiváló kapcsolataink megkönnyítik a nálunk végzettséget szerzett pályakezdő szakemberek munkakörükbe való gyors integrációját. Célunk, hogy az általunk átadott széles körű, gyakorlatias ismeretanyagra támaszkodva eredményes szakmai karriert futhassanak be az iparban. Tanulóink a tudásuk gyarapítása mellett az érdeklődésüknek megfelelő sportkörök vagy szakkörök tevékenységében is részt vehetnek. Az iskolai életet télen a sítábor, nyáron az evezős tábor teszi színesebbé. A nevelő munkánkat az aktív sportélet, a „Pataky-nap” kihívásai, a tanulmányi kirándulások és különböző művelődési programok teszik teljessé.

 • Telefon

  +36 70 502 1012

 • Weboldal

 • Cím

  1101 Budapest, Salgótarjáni út 53./b

Petrik iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum Budapest egyik legrégibb középfokú szakképző intézményeként 2019-ben ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját. A névadónk, Petrik Lajos - az iskola egykori híres tanára és későbbi igazgatója - által képviselt sokoldalúság, értékközpontú és diákcentrikus világnézet az irányadó gondolkodás, amelyre iskolánk hagyományai épülnek, továbbá meghatározza jelenünket és jövőnket is. Petrikes diáknak lenni egyet jelent a szakma iránti elköteleződéssel, a világra nyitott, újító gondolkodással, ami az elődeinket is jellemezte. A hagyományos vegyipari képzés mellett környezetvédelem és vízügy, valamint informatika és távközlés ágazatokban nyújt képzést az iskola az ide jelentkező nyolcadikos vagy az érettségi után szakképesítést szerezni kívánó diákok számára. A 2020/2021-es tanévtől bevezetett szakképzési struktúra alapján a tanulmányaikat a Petrikben elkezdő kilencedikes diákok 5 év (a nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű osztályok esetében 6 év) elteltével az érettségi bizonyítvány mellé a két tanítási nyelvű vegyész és a környezetvédelmi osztályokban technikusi oklevelet is kaphatnak. Az érettségi utáni szakképzésben pedig a vegyész technikusi, a környezetvédelmi technikusi, az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetői- vagy a szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus szakma választható iskolánkban. A korszerű, jól felszerelt laboratóriumokban, szaktantermekben folyó képzés mellett számunkra fontos, hogy diákjaink érdeklődését és tudását nem csak a szakma, hanem a világ iránt is folyamatosan szélesítsük, és kihívások elé állítsuk őket. Ez a cél vezérel minket, amikor rendszeresen részt veszünk országos és nemzetközi versenyeken, szakmai projektekben. Jelenleg 9 európai uniós ország középiskolájával és cégével van együttműködésünk Erasmus+ projektek révén, ezzel lehetőséget biztosítva diákjainknak külföldi szakmai gyakorlatra is. Emellett eTwinning iskolaként minden évben részt veszünk a Kódolás Hetén, a Biztonságos Internet Napon és a Digitális Témahéten, de rendszeresen szervezünk programokat a Pénz7 vagy a Fenntarthatósági Témahét keretében is.

 • Telefon

  +36-1-343-4810

 • Weboldal

 • Cím

  1146 Budapest, Thököly út 48-54.

Puskás iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum

A BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum nagy múltú, 1912-ben alapított oktatási intézmény távközlési és informatikai szakemberek képzésére. Az iskola 1953-ban vette fel Puskás Tivadar mérnök nevét, aki találmányával, a telefonhírmondóval az elektronikus műsorszórás elindítója volt, egyes tudománytörténészek pedig őt tekintik a telefonközpont feltalálójának is. A széleskörű és kiváló szakmai képzésnek köszönhetően az iskola végzősei mindig is keresettek voltak távközlési vállalatoknál, gyáraknál és a különféle fegyveres testületek híradós alakulatainál is (honvédség, titkosszolgálat, rendőrség). Az oktatás színvonalára jellemző, hogy technikumunk kiváló alapozást jelent a különféle szakirányú és nem szakirányú egyetemekhez. Végzős diákjaink jelentős százaléka sikeresen felvételizik és tanul tovább. Technikumunk számtalan ismert magyar tudósnak és művésznek volt az alma matere, így Bródy János is iskolánk egykori növendéke volt, aki így vallott a Puskásról: „Elszántan készültem a mérnöki pályára. Már az általános iskolában. Nyolcadik után nyáron egy kutatóintézetben dolgoztam, és a mai napig emlékszem rá, miként találkoztam az első magyar kísérleti számítógépekkel. Ez csak még nagyobb kedvet csinált nekem a műszaki tudományok iránt. Olyannyira, hogy nem gimnáziumba, hanem a Puskás Tivadar Távközlési Technikumba mentem. Ott aztán foglalkoztunk rádiókkal, elektroncsövekkel, félvezetőkkel, belekóstoltunk az átviteltechnikába, és mind ez tovább növelte érdeklődésemet. Kétségem sem volt afelől, hogy érettségi után a Műegyetem Villamosmérnöki Karára felvételizem.”

 • Telefon

  +36-70-501-97-16.

 • Weboldal

 • Cím

  1097 Budapest, Gyáli út 22.

THAN iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Iskolánk a Rózsadomb lábánál, a fõváros II. kerülete Újlak nevű részén található. Az intézmény melletti térrõl két, a társadalmi-gazdasági átalakulások miatt gyors tempóban változó arculatú fõútvonal indul ki. A Bécsi út és a Lajos utca vonalában sorozatban épülnek a modern irodaházak, igényes lakótömbök, kissé távolabb pedig a bevásárlóközpontok. A fokozatosan kirajzolódó modern vegyes funkciójú (munkahelyi-lakó) negyedbe szervesen illeszkedik a kívülrõl igényesen felújított, korszerû és sokoldalú képzést folytató iskolánk.

 • Telefon

  +36-70/50-20-531

 • Weboldal

 • Cím

  1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Trefort iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum

Az alapítás óta eltelt több mint hatvan évben a név, a szervezeti felépítés változott, egy dolog azonban változatlan maradt. Az iskola alap célkitűzése, mely szerint olyan fiatal felnőtteket kell képezni, akik az érettségit és a magas szintű szakmai tudást egyszerre szerzik meg, ezzel lehetőséget kapva a munkaerőpiacon való érvényesülésre vagy a felsőoktatásban való továbbtanulásra. Iskolánk a hagyományokra építve olyan képzési rendszert alakított ki, amely minden diák számára biztosítja az alapvető humán, technikai, infokommunikációs és gazdasági ismereteken alapuló műveltséget. Intézményünkben olyan légkör alakult ki az elmúlt évtizedek során, amelyben diák és tanár, gyermek és felnőtt, szülő és vendég egyaránt jól érzi magát, mert kiegyensúlyozottságot, jókedvet és nyugalmat áraszt. A kéttannyelvű oktatás bevezetésével a közoktatásban úttörő szerepet vállaltunk azzal, hogy szakközépiskolában elsőként honosítottuk meg ezt a képzési formát. A képzés során a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat magyar és angol nyelven folytassák, illetve, hogy szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. A nyelvi előkészítő képzés komplex program, amelyben a hangsúlyt a nyelvi képzésre, informatikaoktatásra és képességfejlesztésre helyezzük. A program legfőbb előnye – a magas szintű nyelvtanulás mellett –, hogy együttmunkálkodásra, a közös célokért való együttes erőfeszítésre neveli a tanulókat.

 • Telefon

  +36-1-347-40-30

 • Weboldal

 • Cím

  1191 Budapest, Kossuth tér 12.

UMSZKI iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Intézményünk 2020 szeptemberétől az új típusú technikumi képzés keretében várja leendő diákjait. Iskolánkban négy ágazatban folyik a képzés: elektrotechnika és elektronika, informatika és távközlés, gépészet, valamint specializált gép- és járműgyártás ágazat. Az új technikumi képzés alapesetben öt éves. A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályoknál plusz egy évvel megnövekszik. A képzési idő. Az ágazatokon belül a következő szakmák megszerzésére van lehetőség: Automatikai technikus, Elektronikai technikus, Gépgyártástechnológiai technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető. Ezen kívül a duális partnereink igényihez illeszkedően még sok más szakma elsajátítására is van lehetőség, pl. CNC programozó, Gépi és CNC forgácsoló,stb. E két legfontosabb duális partnerünk a Festo és a Siemens, akikkel évek óta tartó gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Az iskolánk barátságos környezetet és a XXI. századi kihívásoknak megfelelő technikai megfelelő hátteret biztosít az itt tanuló diákjainknak, köszönhetően annak, hogy egy nemzetközi szakképzés-fejlesztési pálázat keretében az iskolai műhelyeink megújultak.

 • Telefon

  +36-1-369-6755

 • Weboldal

 • Cím

  1041 Budapest Görgey Artúr utca 26.

Partnerünk logója jelenítődik megBMSZC Verebély László Technikum

A BMSZC Verebély László Technikum a XIII. kerület szívében, jól megközelíthető helyen található. Iskolánk 1950-től nyújt erősáramú képzést - jelenleg erősáramú elektrotechnikus, automatikai technikus és villanyszerelő képesítést szerezhetnek a diákjaink az elektronika és elektrotechnika ágazatban. Az iskolánkhoz kötődik a Paksi Atomerőmű első szakember-gárdájának képzése, de számos energetikai cég vezetői között is megtalálhatóak volt tanítványaink. Iskolánk 1991-ben vette fel Verebély László professzor úr, egy európai hírű elméleti és gyakorlati villamosmérnök nevét. Az informatika és távközlés ágazatban két évtizede oktatunk, jelenleg szoftverfejlesztő- és tesztelő végzettség szerezhető. A rendészet és közszolgálat ágazati képzés 2015-ben indult, s ott közszolgálati technikus végzettséget szerezhetnek. Igyekszünk a kor színvonalának megfelelő körülményeket teremteni és színvonalas oktatást biztosítani, s ennek eredménye, hogy kollégáink számos felkérést kapnak vizsgáztatásra, tételkészítésre vagy szakértői feladatok ellátására. Az elektronika és elektrotechnika valamint az informatika és távközlés ágazatokban esti tagozatos képzést is nyújtunk.

 • Telefon

  +36-70-502-2297

 • Weboldal

 • Cím

  1139 Budapest, Üteg u. 13-15.

Wesselényi iskolánk logója jelenitődik megBMSZC Wesselényi Miklós Műszaki Technikum

A BMSZC Wesselényi Miklós Műszaki Technikum Zugló szívében, zöldövezetben elhelyezkedő családias légkört biztosító szakképző intézmény, amely a leginnovatívabb Szakképzési Centrum keretein belül működik. Iskolánk falai között az informatika és az elektronika ágazatok iránt érdeklődő diákok magas színvonalú képzésben és oktatásban részesülnek az itt eltöltött évek során. Diákjaink korszerűen felújított épületben, jól felszerelt szaktantermekben és a 21. századi követelményeknek megfelelő Digitális Közösségi Alkotóműhelyben sajátíthatják el a szakma alapjait. Tanáraink empatikusak, segítőkészek, a diákjaink érdekeit messzemenően szem előtt tartják. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra és aktív részese a lemorzsolódás elleni küzdelemnek. A Wesselényi az elmúlt időszakban számos piacvezető céggel épített ki gyümölcsöző kapcsolatot, amelyek a duális képzésben is részt vesznek. Duális partnereinkkel karöltve iskolánk mindent megtesz a szakképzés 4.0 követelményeinek messzemenőleg történő megvalósítására.

 • Telefon

  +36-1-363-60-61

 • Weboldal

 • Cím

  1149 Budapest, Várna u. 23.ACMINEUS Kft.AIRPORT SERVICE BUDAPEST Zrt.Antenna Hungária Zrt.Baker HughesBELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETBKV VJSZBonit Corp Kft.BTBudapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri HivatalCISCOCONTINENTAL MAGYARORSZÁGCriterion Zrt.deutschetelekomitsolutionsE-ON Kft.EGISElektronika Vonala Security Kft.ELMŰ Hálózati Kft.ÉMI-TÜV SÜD KftERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁGAEventsec Kft.FANUCFESTOForest-Vill Villamosipari és EnergetikaiGanz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.GEHTTP AlapítványIbiden Hungary Gyártó Kft.Kovill Trade KftLeVaTech Service Team Bt.metALCOM Zrt.Micro-Top Kft.Mol-Controll Kft.NCT Akadémia Nonprofit Kft.NEO Rendszerház Kft.PEMŰ MŰANYAGIPARI ZRT.Richter Gedeon Nyrt.SIEMENSSzentinel Group Kft.TMXTUNGSRAMVeco-Vill Kft.VIV ZrtWebváltó Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

   1149 Budapest, Várna utca 23.

  • Telefon: 06-70-502-3058

   E-mail: bmszc@bmszc.hu

   OM azonosító: 203058

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001413/2016


  2024Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum