Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum

default-logo

A 2017/2018. tanév rendjében meghirdetett tanulmányi versenyek

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről 6. pontja rendelkezik a tanulmányi versenyekről

9.§ (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá nemzetközi tanulmányi diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történőmegjelentetéséről
2017. november 17-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

A BMSZC tagintézményeinek versenyeredményei 2017/2018. tanévben

A BMSZC tagintézményeinek versenyeredményei 2016/2017. tanévben

A BMSZC tagintézményeinek versenyeredményei 2015/2016. tanévben

Nemzetközi közismereti tanulmányi versenyek

Ezúton is gratulálunk minden versenyen résztvevő diákunknak, valamint köszönjünk a felkészítő tanárok elhivatott munkáját!