Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum

default-logo

VEKOP – nyelvtanfolyam

2018 | 07 | 13.
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

 

IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

VEKOP-8.5.1-17-2017-00005

Magyarország Kormánya felhívást jelentetett meg a Széchenyi 2020 keretében annak érdekében, hogy a magyarországi felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból releváns idegen nyelvi készségek megszerzésére.
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 2017. október 17-én nyújtott be támogatási kérelmet a Támogató felé, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
  • A projekt megvalósítási ideje: 2018. augusztus 1. – 2020. július 31. (24 hónap)
  • A megvalósítás költsége: 312 500 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100%
  • Kedvezményezett: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
A projekt időtartama alatt az idegen nyelvi készséggel nem, vagy alacsony szintel rendelkező egyének számára szervezett képzéseket (a készséget magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok alapján) a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum mellett idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel rendelkező képző intézmény(ek) szolgáltathatják.
 A program stratégiai céljainak elérése érdekében a támogatás által 2.000 fő idegen nyelvi kompetencia fejlesztést szolgáló képzésbe történő bevonására kerül sor, amelyből minimálisan 1.500 főnek kell a fejlesztő képzést eredményesen befejeznie.
A képzésen való részvétel igazolásának feltétele, hogy a képzett személynek az adott képzésre vonatkozóan meghatározott kötelező részvételét dokumentálni szükséges. Közülük a kompetencia fejlesztő képzést eredményesen elvégzők azok, akik tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A képzésbe bevont magánszemélyek részre budapesti helyszínen szervezett nyelvi képzéseket biztosítunk.
A képzések lebonyolítására, mint a program fő lényegi elemére tervezetten 2018. szeptember 15. – 2020. június 30. között kerül sor.
A képzésekkel kapcsolatos, illetve a képzésbe bevonható magánszemélyekre vonatkozó bővebb információkat az alább található “REGISZTRÁCIÓ” menüben ismertetjük.
 Eredmények:
  • Csökken az idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezők szintje az állampolgárok körében.
  • Javulnak a programban részt vevők munkaerő-piaci esélyei és foglalkoztathatósága, ami hozzájárul a foglalkoztatottság bővüléséhez.
  • Javul az egész életen át tartó tanulás koncepciójának ismertsége és megítélése, a pozitív tapasztalatok alapján várhatóan erősödik az egyének tanulási és ismeretszerzési motivációja.