Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum

default-logo

Lego Robot tanároknak

„Lego Robot programozás” módszertani foglalkozások a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumos tagintézmények tanárai számára
“Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni számítógépet programozni, mert az megtanít gondolkodni.” (Steve Jobs)

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum fejlesztéseinek keretében, 2018. február második hetében a BMSZC tagintézményei három darab Lego Mindstorms EV3 robotkészletet kaptak.

A fejlesztés célja, hogy mielőbb felkeltse a diákok érdeklődését a műszaki ismeretek, és a programozás iránt, segítse pálya- és szakmaválasztásukat, fejlessze problémamegoldó és kooperatív képességeiket.

A fejlesztésnek köszönhetően a BMSZC tizenkét tagintézményében több mint hétezer diák tantárgyi vagy szakköri keretek között ismerkedhet meg a programozással, tervezhet és készíthet robotokat.

Az eszközök megérkezése után a H-Didakt Kft. támogatásával felkészítő foglalkozásokat szerveztünk a tagintézmények tanárainak. Intézményenként két-két informatikatanár vett részt az ingyenes módszertani foglalkozásokon, összesen 20 órában. Megismerkedtek a Lego Robotok felépítésével, programozási környezetével, egy grafikus felületű programozási eszköz használatával, továbbá felfedezhették a szakgimnáziumi kerettantervek informatikai követelményei és a robotprogramozás közötti átfedést.

A foglalkozások eredményeként, a robotok átvétele után néhány héttel az eszközök használatára felkészített pedagógusok tudják megmutatni intézményük diákjainak a Lego Robot programozás lehetőségeit.

Budapest, 2018.03.05

Dr. Molnárné Rénes Éva
főigazgatói jogkörben eljáró
szakmai főigazgató-helyettes