Dokumentumok

Közbeszerzési eljárás dokumentációja – “A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum kilenc tagintézménye villamosenergia igényének fotovoltaikus rendszerrel történő részbeni kiváltására irányuló korszerűsítési építési munkák.”

Tevékenységre, működésre vonatkozó fő jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet

Alapítványok:

Alapítvány neve

Alapítvány székhelye

A Lélek Fényűzése

1032 Budapest, Bécsi út 134.

Bolyai Iskolai Alapítvány

1134 Budapest, Váci út 21.

Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért

1149 Budapest, Egressy út 71.

Tiszta Szívvel Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Alapítvány

1144 Budapest, Kerepesi út 124.

Hi-Tech Alapítvány

1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b

PETRIK Alapítvány

1146 Budapest, Thököly út 48-54.

Zsigmond téri Than-Bólyai Szakképzési és Kulturális
Alapítvány

1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Trefort EQ Alapítvány

2040 Budaörs, Zombori u. 23.

LAND_LEND Alapítvány

1041 Budapest, Görgey Artúr utca 26.

Verebély László Alapítvány

1139 Budapest, Üteg utca 15.

Wesselényi Miklós Alapítvány

1149 Budapest Várna utca 23.